วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553

ประมวลภาพการแข่งข้น กรีฑาเมืองช้างเกมส์ 25 ม.ค. 53

ประมวลภาพการแข่งขัน
กรีฑาเมืองช้างเกมส์ จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 25 2553
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “เมืองช้างเกมส์” ณ จังหวัดสุรินทร์ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2553 การแข่งขันกรีฑาประเภท เดิน 3,000 เมตร หญิง เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวจันทราพร วงศ์สุวคันธเขต 5พะเยา สถิติ 16.13.4 นาที พุ่งแหลน ชาย เหรียญทอง ได้แก่ นายอัคนี ลพประเสริฐเขต 6อุทัยธานี สถิติ 53.93 เมตร ขว้างค้อน ชาย เหรียญทอง ได้แก่ นายมนตรี พรมโพธิ์เขต 6ตาก สถิติ 54.10 เมตร กระโดดไกล หญิง เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวสุพัตรา จับแสงจันทร์เขต 6 พิษณุโลก สถิติ 5.44 เมตร กระโดดสูง ชาย เหรียญทอง ได้แก่ นายวศิน เกื้อธนสกุลเขต 4หนองคาย สถิติ 1.96 เมตร และ ขว้างจักร หญิง เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวสุเบญรัตน์ อินแสงเขต 8สุราษฎร์ธานี สถิติ 44.94 เมตรผลการแข่งขัน วิ่ง 100 เมตร ชาย เหรียญทอง ได้แก่ นายทศพร บุญหาญเขต 3อุบลราชธานี สถิติ 10.50 วินาที วิ่ง 100 เมตร หญิง เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวกมลชนก สอนปลอดเขต 8สุราษฎร์ธานี สถิติ 11.90 วินาที วิ่ง 400 เมตร ชาย เหรียญทอง ได้แก่ นายอานนท์ ใจอารีย์เขต 8นครศรีธรรมราช สถิติ 48.9 วินาที วิ่ง 400 เมตร หญิง เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวกะรัต ศรีเมืองเขต 1 ปทุมธานี สถิติ 57.9 วินาที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น